skip to Main Content
+387 61 143 280 info@adriahosting.org

Pravilo
Korisnici/kupci naručenu uslugu mogu otkazati u bilo kojem trenutku. Otkazivanje mora biti napravljeno pismenim putem ili putem opcije za otkaz usluge unutar korisničkog panela na www.adriahosting.org. Naknade koje su plaćene Adria Hosting nema obavezu vratiti, bez obzira u kojem periodu korištenja usluge je korisnik odustao od daljnjeg korištenja iste. Ako korisnik nakon otkaza usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju, zajedno s povratom prijašnjih korisnikovih datoteka te ako Adria Hosting ima u nekom obliku pohranjene korisnikove datoteke i postoji mogućnost vraćanja istih, korisniku može biti ponuđeno vraćanje tih podataka odnosno ponovno podešavanje korisničkog računa. U slučaju da korisnik/kupac nakon otkazivanja usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju, korisnik/kupac je dužan izvršiti i uplatu u skladu sa važećim cjenikom usluga Adria Hostinga.

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga ili potpisa odgovorne osobe.

 

Back To Top