skip to Main Content
+387 61 143 280 info@adriahosting.org

OSNOVNO
Ovi uslovi korištenja se ostvaruju izmedu pružatelja webhosting usluga (Adria Hosting by OR MIKRO TEHNIKA, u daljnjem tekstu ADRIA HOSTING) i korisnika usluga koji može biti bilo koja pravna ili fizička osoba ( u daljnjem tekstu KORISNIK ). Uslovi korištenja koji slijede su neophodni kako bi se osigurala što kvalitetnija usluga svim našim korisnicima, a u isto vrijeme zadovoljile zakonske i moralne obaveze. U slučaju nepoštivanja bilo kojeg od dolje navedenih uvjeta, rezultirat će suspenzijom korisničkog računa bez prethodnog upozorenja.

NELEGALNO KORIŠTENJE
Naši serveri su namjenjeni za korištenje zakonom dopuštenih aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni ili odredbe je strogo zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava na: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova:

Piratski programi
Hackerski programi ili arhive
Warez stranice
MP3
IRC botovi
Phishing sadržaj
Mass mail/spam alati

Korisnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti ADRIA HOSTING za bilo kakve tužbe proizašle iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. Odluka o tome šta predstavlja kršenje ovih pravila pripada isključivo ADRIA HOSTINGU.

PREKOMJERNO KORIŠTENJE
Korisnik “shared webhosting” usluge se obvezuje da nijedan njegov web hosting korisnički račun neće zauzeti više od:

15% procesora na duže od jednog sata kontinuirano
15% radne memorije duže od jednog sata kontinuirano
15% mrežnih I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
15% disk I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
200 istovremenih konekcija prema HTTP servisu

LIVE STREAMING
Nije dozvoljeno korištenje Virtulanih Privatnih Servera i Dedicated Servera u svrhe video streaming servera. Bilo koji oblik video streaminga sa servera zakupljenih kod nas će se smatrati kršenjem uvjeta korištenja!

IRC
Trenutno ne dozvoljavamo upotrebu IRC, Egg Drops, BNC, kao ni IRC botova na našim serverima. Fajlovi sa smjernicama na IRC ili bilo koje gore navedeno su zabranjeni. Isto tako i bilo koji program koji djeluje kao irc server ili pruža chat usluge u pozadini nije dozvoljen.

PROXY
Na zakupljenoj Shared webhosting usluzi ne dozvoljavamo nikakve proxy servere, ni za ličnu kao ni za poslovnu upotrebu. Fajlovi koji djeluju ili se ponasaju kao proxy, ili sa smjernicama na proxy ili bilo šta slično su zabranjeni.

BACKGROUND PROCESI I SLIČNO
Na zakupljenoj Shared webhosting usluzi nisu dozvoljeni background programi kao što su IRC botovi; eggdrop; BitchX; XiRCON; i bilo koji drugi programi koji ometaju normaln rad servera.

UCE (UNSOLICITED COMMERCE EMAIL) ILI SPAM
Spaming, ili slanje velike količine neželjenih e-mail poruka, sa ili preko servera koje hosta ADRIA HOSTINGA, ili upotreba e-mail adrese koju opslužuje ADRIA HOSTING je u potpunosti zabranjeno. ADRIA HOSTING je taj koji odlučuje kada se ovo pravilo krši.

ZLOUPORABA SERVERA
Svaki pokušaj destabiliziranja ili oštećenja ADRIA HOSTING servera ili našeg korisnika je u potpunosti zabranjeno. Svako nepridržavanje svih navedenih smjernica i pravila rezultirat će deaktivacijom korisničkog računa i/ili građanskom odgovornošću. Mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji korisnički račun bez prethodne obavijesti uz predočenje razloga ukidanja dotičnog.

BACKUP
ADRIA HOSTING vrši 2x sedmične backupe na svim Shared Webhosting serverima. ADRIA HOSTING nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilo koje druge resurse zbog loših backupa ili nepostojećih backupa.

ODGOVORNOSTI KORISNIKA
KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potječu sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi. Upotreba ADRIA HOSTING usluga zahtjeva određenu razinu znanja korištenja Internet jezika, protokola i programa.

AKTIVNOSTI KOJE PODUZIMA ADRIA HOSTING
Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za deaktivaciju računa. ADRIA HOSTING zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Kada ADRIA HOSTING primjeti navedena nepridržavanja svojih pravila, bit će pokrenuta istraga. Tokom istrage, ADRIA HOSTING može ograničiti korisnikov pristup u svrhu sprečavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja, ADRIA HOSTING može ograničiti, suspendovati, ili ukinuti korisnikov korisnički račun i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je prekršaj kriminalno djelo, ADRIA HOSTING će obavijestiti primjereni organ vlasti. Korisnici ADRIA HOSTING oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. ADRIA HOSTING usluge se nude takve kakve jesu bez ikakvih garancija, izravnih ili impliciranih. Ne tvrdimo niti garantiramo da će naša usluga biti u potpunosti, sigurna, neprekinuta i bez pogrešaka.

PLAĆANJE
Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. PRE-PAID ), koja može biti u periodima od jednog mjeseca do jedne godine. ADRIA HOSTING nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. ADRIA HOSTING zadržava pravo da onemogući pristup svim uslugama KORISNIKA, ukoliko isti ima neizmirenih dugovanja prema ADRIA HOSTINGU, sve do izmirenja istih. ADRIA HOSTING se obavezuje da će kontaktirati KORISNIKA najkasnije 30 dana i 7 dana prije isteka zakupljene usluge, te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da će podmiriti sva potraživanja od ADRIA HOSTING -a najkasnije 7 dana od primitka računa , osim ako nije dogovoreno drugačije. Sve ADRIA HOSTING usluge se naplaćuju prema važećem cjenovniku koji se može pronaći na Internet adresi www.adriahosting.org

PROMJENE
ADRIA HOSTING zadržava pravo da dodaje, briše ili mijenja bilo koji uvjet bilo kad i bez prethodne najave.

Prihvaćanjem ovih uvjeta obavezujete se poštivati iste!

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga ili potpisa odgovorne osobe.

Back To Top